Maska przeciwgazowa ML

Producent:

Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" S.A.

 

Maska przeciwgazowa ML była przeznaczona dla obrony cywilnej. Produkowano ją w trzech rozmiarach - 1, 2, 3. Pierwowzorem maski ML była radziecka maska GP-4u (ГП - 4У). Maska zbudowana jest z części twarzowej z nagłowiem, rury łączącej, pochłaniacza i torby do przenoszenia. Maska nie posiada wewnętrznej półmaski. Rura łącząca z pochłaniaczem jest na stałe przymocowana do części twarzowej. Wnętrze maski stanowi jednocześnie komorę mieszania powietrza świeżego ze zużytym. Zaparowanie szkieł okularowych na pewno było nieodłącznym zjawiskiem używania takiej maski przeciwgazowej.

Posiadam cztery maski przeciwgazowe ML

 
Maska 1
Rok produkcji: 1969 Rozmiar: 3

Pierwsza maska przeciwgazowa ML jest w dobrym stanie. Taśmy nagłowia jak i szkła okularowe są w dobrym stanie. Drobne ślady korozji.

 
Maska w torbie Maska z pochłaniaczem Nagłowie Nagłowie
Maska w torbie Maska z pochłaniaczem Nagłowie Nagłowie
Maska 2
Rok produkcji: 1969 Rozmiar: 2

Druga maska przeciwgazowa ML jest w bardzo dobrym stanie.

 
Maska w torbie. Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz Oznaczenia
Maska w torbie Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz Oznaczenia
Maska 3
Rok produkcji: 1969 Rozmiar: 2

Trzecia maska przeciwgazowa ML jest w bardzo dobrym stanie.

 
Maska w torbie Po otwarciu torby Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz
Maska w torbie Po otwarciu torby Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz
Wnętrze maski - zawory wdechowy i wydechowy Zawór wydechowy i rura łącząca
Wnętrze maski - zawory wdechowy i wydechowy Zawór wydechowy i rura łącząca
Maska 4
Rok produkcji: 1969 Rozmiar: 3

Czwarta maska przeciwgazowa ML jest w bardzo dobrym stanie.

 
Maska w torbie Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz Zawór wdechowy i wydechowy
Maska w torbie Po otwarciu torby Maska i pochłaniacz Zawór wdechowy i wydechowy
Powrót do góry strony